Bacher P, Bergsteinsson HG, Frölke L, Sørensen ML, Lemos-Vinasco J, Liisberg J, Møller JK, Nielsen HA, Madsen H (2023). “Onlineforecast: An R Package for Adaptive and Recursive Forecasting.” R Journal, 15/1, 173-194. https://journal.r-project.org/articles/RJ-2023-031/.

Bacher P, Bergsteinsson HG (????). onlineforecast: Forecast Modelling for Online Applications. https://onlineforecasting.org.

Corresponding BibTeX entries:

 @Article{,
  title = {Onlineforecast: An R Package for Adaptive and Recursive
   Forecasting},
  author = {Peder Bacher and Hjörleifur G. Bergsteinsson and Linde
   Frölke and Mikkel L. Sørensen and Julian Lemos-Vinasco and Jon
   Liisberg and Jan Kloppenborg Møller and Henrik Aalborg Nielsen
   and Henrik Madsen},
  journal = {R Journal},
  year = {2023},
  volume = {15/1},
  pages = {173-194},
  url = {https://journal.r-project.org/articles/RJ-2023-031/},
 }
 @Manual{,
  title = {{{onlineforecast}: Forecast Modelling for Online
   Applications}},
  author = {Peder Bacher and Hjörleifur G. Bergsteinsson},
  url = {https://onlineforecasting.org},
 }