To cite EmbedSOM in publications use:

Kratochvíl M, Koladiya A, Vondrášek J (2019). “Generalized EmbedSOM on quadtree-structured self-organizing maps.” F1000Research. doi:10.12688/f1000research.21642.1, https://f1000research.com/articles/8-2120.

Corresponding BibTeX entry:

 @Article{,
  title = {Generalized EmbedSOM on quadtree-structured
   self-organizing maps.},
  author = {Miroslav Kratochvíl and Abhishek Koladiya and Jiří
   Vondrášek},
  year = {2019},
  journal = {F1000Research},
  url = {https://f1000research.com/articles/8-2120},
  doi = {10.12688/f1000research.21642.1},
 }